Situatii de urgenta - Prezentare


Prin aceste servicii, Munceste-sigur.ro se ofera :

Sa elaboreze documentatiile contractate pe baza prevederilor legale in vigoare privind SU conform legislatiei In vigoare. In cazul în care legislatia în domeniul sus mentionat se modifica si/sau completeaza, munceste-sigur.ro este obligat sa informeze si sa puna in aplicare sau la dispozitia beneficiarului toate aceste modificari sau completari..
Sa efectueze instructajul introductiv general conform tematicii, testarea scrisa a personalului participant si consemnarea acestora in fisele individuale de instructaj.
Sa elaboreze instructiunile proprii de aplicare a normelor de SU, in functie de particularitatile procesului de munca.
Sa intocmesca planul si tematica anuala de instruire,sa elaboreze deciziile privind organizarea PSI la nivel societate.
Sa asigure consultanta, asistenta de specialitate la incheierea contractelor cu tertii privind clauzele de SU.
Sa asigure consultanta, asistenta de specialitate pentru intocmirea planului de evacuare in caz de incendiu, alcatuirea formatiilor de prima interventie in caz de incendiu, dotarea cu mijloace P.S.I., intocmirea planurilor de urgenta, a programului de testare a capacitatii de raspuns si a raportului de actiune/testare pentru situatiile de urgenta posibile in cadrul societatii Beneficiarului.
Sa verifice anual modul de testare a lucratorilor pe linie de SU si complectarea in fisele de instruire
Sa verifice si sa controleze trimestrial modul de desfasurare a activitatilor pe linie de SU (instruirea periodica, respectarea legislatiei specifice in vigoare), starea echipamentelor tehnice, dotarea cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, in prezenta unei persoane desemnate de Beneficiar.
Verificarea si consemnarea in fisa a modului cum se executa instructajul la locul de munca si periodic, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Constantin Paduraru
Munceste-Sigur.ro

Mobil: 0741.250.465
Email: paduraru@munceste-sigur.ro