Protectia Muncii

Intocmire Regulament de functionare CSSM (peste 50 angajati).
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca.
Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.
Elaborarea de instructiuni proprii.
Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire.
Instruirea introductiv generala de securitatea muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii.
Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent ( unde este cazul).
Stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege.
Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
intocmire lista interna de dotare cu EIP.
Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie.
Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege.
cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca.
Stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.


Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrararii / realizarii lucrarii Conform HG 300/2006

Audit SSM

Prevenirea si stingerea incendiilor

Organizarea activitatii PSI la nivel de societate.
Evaluarea riscurilor de incendiu si stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de aparare impotriva acestora.
Instruirea, pregatirea si verificarea lucratorilor din punct de vedere PSI.
Intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor.
Completarea fiselor individuale de PSI.


Evaluari Riscuri la Incendii