coordonare santier - Prezentare


Prin aceste servicii, Munceste-sigur.ro se ofera :

Să verifice  punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă modul de punere in aplicare a planului de securitate şi sănătate.
Sa organizeze cooperarea Óntre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca,informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti.
Sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii.
Sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier.
Sa stabileasca, Ón colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului.
Să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia.
Sa stabileasca, Ómpreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
Sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, Ónainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate.
Controlul planului referitor la toate procesele de munca, derularea activitatii, echipamentelor, locului de munca, organizarea activitatii, perimetrul de lucru si a riscurilor existente.
Controlul periodic al locului de munca si a documentatiilor subcontractorilor privind respectarea cerintelor Legii 319/2006 de organizare a activitatii de ssm.
Intocmirea declaratiei prealabile si transmiterea acesteia catre Inspectoratul Teritorial de Munca.
Elaborarea Planului de securitate si sanatate in conformitate cu art. 17 din H.G. 300/ 2006.
Dupa efectuarea vizitelor in santier va fi redactat un raport scris insotit de poze care va fi transmis pe m-ail catre societatea beneficiara.
Controlul antreprenorilor /subantreprenorilor pe linie de ssm ,comun cu reprezentantii antreprenorilor /subantreprenorilor.
Deschiderea si completarea registrului de coordonare in conformitate cu art. 36- 37 di H.G 300/2006.
Verificarea realizarii masurilor dispuse de reprezentantul beneficiarului.
Elaborarea si intocmirea Protocoalelor de interferenta a zonelor de lucru si activitatilor intre antreprenorii de specialitate ,contractori si vecini.
Asistenta si consultanta de specialitate in caz de control al institutiilor abilitate.
Avizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori / subantreprenori.

Constantin Paduraru
Munceste-Sigur.ro

Mobil: 0741.250.465
Email: paduraru@munceste-sigur.ro